سلامتی همه خوبــــــــــــا

 

 

به سلامتـــــــــــــــــــــــــی تو ....ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧـﯿـﺘــﻮﺭ ﻗﻮﺯ ﮐﺮﺩﯼ ...ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳـﻪ ﯾﻪ ﺑـﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕـﻪ ...ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘـﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤــﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿـﺪﯼ،ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔـﺮﯾــﻪ ﻧﮑﻨـﯽ !!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕـﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿــﺪﯼ،ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩ ﯾـﻪ ﻧــﻔــــﺮ ﻣﯿـﻔﺘﯽ !!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﺣــﺮﻑ ﺑﺰﻧـﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨـﯽﺳـﺮﯾـﻊ ﻣﯿﮕـﯽ : ﺑﯿــــﺨﯿـــــــــــــــﺎﻝ !!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺷــﺒﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨـﻬﺎﯾــﯽ ﻭ ﺑـﯽ ﺭﻭﯾـﺎ ﺑﻮﺩﻥ،ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑـﯽ ...!!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯼ ﻏﺮﻕ ﺷُـﺪﯼ ...ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺗﻮ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯼ ﻫـﻢ ﺧﻮﺩﺗـﻮ ﮔـﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧـﯽ ﭼﻪ ﻣـﺮﮔﺘـﻪ ،ﻭ ﭼـﻪ ﺭﯾﺨﺘـﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟـﯽ ﮐﻨـﯽ ... !!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺧـﯿـﺎﻧـﺖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻓﯿـﻘﺖ ﺩﯾـﺪﯼﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻧـﮕﺎﻩ ... !!!ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣــﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﺭﺣﻘﺖ ﺗـﻤـﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ،ﻭ ﻫﻨــﻮﺯﻡ ﺩِﻟِﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﯿــﺴﺖ ﻧﺒﺨﺸﺘﺸﻮﻥ !!!

ﺁﺭه ﺭِﻓﯿــــــــــــــــــــﻖ ..ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯِﺕ ﻣﺜﻞ ﻣـﻦﻃﻮﻓـﺎﻧـﯿـﻪ !!برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 24 مهر 1392برچسب:,2:30به قلم: نازنین جوون ™           
طرف با يکي ياره با بقيه ام ارررررره ......!

 

حُــکـمَـم دِل بــود! لـازم کَـردم ،


وَلـي تـو خــيــلـي وَقــتــه رَد کَــردي رِفــيــق!

 

 

 

 

خــــــــدایا . . .!

من میگــــذرم …

توهم بگذر . . ....
...
ازکســــانی که . . .


این بغـــــــــض شبانه رابه من هدیه دادند . .

 

 

 

 

 

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛

که کنارش بدون هیچ دلیلی ،

فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌

دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !

کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر . . . !!!

 

 

 

 

 

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟

ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ …

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ ،

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻡ ؟؟

 

 

 

 

وقتــــــــــی....


سره مَــــــــــــــــــــــردی را بغـــل گرفتی و 


او بجای بــــــــــــــــوسیدن سینه ات


ضـــــــــــــــربان قَلبت را گوش داد..

بدان که..


او یه عاشــــــــــــق واقعی است!!

 

 

 

 

 

هی با تو ام.....

چشماتو بستی اعتماد کردی ..


دنیا رو برات میارم


قولِ مردونه !!

 

 

 

 

 

ضبط میکنــم تمــام حــرف هــایــت را

نـه بــرای روزهای بی تـو بـودن

صدایت آنقدر آرامــم میکـند

کـه یـادم میـرود بایـد نفس بکشــم...

 

 

 

 

 

 

ظلم


است...!!!


انقدر که


با خاطراتت...!!!


زندگی کردم...!!! کنار خودت...!!! ننشستم...!!!

 

 

 

 

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾـﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿـﺎ ﺗﺮﻣﯿـﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯾـﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘـﻪ.

 

 

 

 

چنگ بکش مـــــرد

زخم ناخن های تو 

شرف دارد به 

زخم زبان های مردم .

 

 

 

 

 

به سلامتـــــــــی اونایی که تحمل بعضی چیزارو ندارن،

فقط واسه حفظ حرمتها ،ترجیح میدن سکــــــــــــــــــــوت کنن..!!

 

 

 

 

ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــــــﺸﻮﺩ


ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ؛


ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﻟﺤﻈـــــــــــﻪ !


ﺣﺘـــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ ....


ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ.....

 

 

 

 

 

نه التماس ميکنم

نه خيره خيره نگاهت

فقط آه ميکشم و سکوت ميکنم

همين آه براي تمام زندگي ات کافيست....

ساده نيست....گذشتن...از کسي که!!!گذشته هايت را....ساخته است...

 

 

 

 

 

 

نبودنت،


شبیه دردهای ماهیانه،


سخت در دلم می پیچد...


کاش 


در آستانه ی سی سالگی،


دوست داشتنت در من


یائسه شود!

 

 

 

 

 

چقدر سخته اونی که دوسش داری بشینه کنارت ...


از کسی که دوسش داره بگه ... 

 

 

 

 

 

بی شک حرفهای زیادی برای نگفتن مانده

لبهایم آماده شنیدن است

ببوس

گوش می کنم.

 

 

 

 

 

خیالــــــت راحــــــت باشد چیزی نشده

یک شکست عاطفی ساده

دوستش داشتم ، دوستم داشت

دوستش دارم ، دیگر دوستم ندارد

مانــــده ام ، رفتـــــــه ...

 

 

 

 

 

شـــریــــک زنــــدگـی ات را بـــا دقــــت انـــتـخـاب کـــــن ..


چــون نــــود و پــــنـج درصـد خـــــوشـــبـخـتـیهـا


و بــــدبــخــتـی هـای زنــدگــی ات..


نـــــاشی از هــــمـین یــــک تـــــصمیم خـــــواهد بــــــود ...

 

 

 

 

 

شاید روزی خدا هم عاشق شد...


دوس دارم به عشقش نرسه


حالــــــــــــــش دیدن دارد...

 

 

 

 

 

بار اول با معذرت خواهی


بار دوم با گریه


بار سوم با ریختن غرورت نگهش داری !


ولی بار چهارم...


دیگه نه میشه و نه باید کاری بکنی!


چون حتی اگه بمونه باز موقتیه !


یعنی کسی که دلش با تو نباشه و بخواد بره...میره!


بفهــــــــــم ! پس فقط برو کنار و بهش بگو : خـــــــداحــافظ .


بیشترش دیگه نمی‌ارزه باور کن...

 

 

 

 

 

 

روزی میرسد که

در خیال خود جای خالی ام را حس کنی..

در دلت با بغض بگویی..کاش اینجا بود..

اما...

من به خوابهایت هم نخواهم آمد...

 

 

 

 

 

عسل لبهای توست...

زنبورهای عسل هیچ کاره اند..

 

 

 

 

 

وقتی عاشقش شدم که دیدم


هیچوقت دلمو نشکست


هیچوقت بهم نه نگفت


همیشه در جواب بچه بازیهام


خندید و گفت: عاشق همین کاراتم..

 

 

 

 

 

ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ :


ﺍﺯ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺍﻭﻧﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻪ

 

 

 

 

 

من گمان میکردم


رفتنت ممکن نیست

رفتنت ممکن شد

باورش،

ممکن نیست.

 

 

 

 

ﺗــَﺮﮐــﺖ ﮐَـــﺮﺩﻩ؟؟؟


ﺷَــﺐ ﻫﺂ ﺑــﻪ ﯾﺂﺩَﺵ ﮔــــﺮﯾﻪ ﻣــﯽ ﮐـــُﻨﮯ؟؟؟


ﻧـــﺂﺭﺁﺣَــــﺖ ﻧَﺒــﺂﺵ...


ﯾــﻪ ﺭﻭﺯ ﺗـــﻮ ﺗَﻨﻬــــﺂ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺯﻧـــــﺪﮔــﯿﺶ


ﻣــﮯ ﺷﮯ


ﺍﯾــﻦ ﺑَﺪﺗـــــَﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘــﻘﺂﻣــــﻪ

 

 

 

 

غیرتت کجاست؟ 


زمانی که معشوقت


از تجاوز تنهایی رنج میکشید


به جای درکش


ترکش کردی..!

 

 

 

 

یکی از قشنگ ترین روابطه عشقولانه :

اینه که عشـــقت بگه :


یــه بــــوس مـــــیــــدی؟؟

تو هم بگی : نـــهههه !!


اونم بگه مگه دست خودته ..

بیاد بچلونتــت و بوست کنه :))

 

 

 

 

ﮔﺮﻣـﺎﯾــــﯽﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ


ولی. . .


ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣــــــﺎﻥﺑﻤـﺎﻧـﺪ


ﺳـﺮﻣـﺎﯾـــﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ


وقتی


ﭘــــﺎﯼ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗــ♥ــﻮ ﺩﺭ ﻣـــﯿـــﺎﻥ ﺑــﺎﺷــﺪ...

 

 

 

 

ﺧﺎﮎ ﺗﻮﺳﺮﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮ

 

ﻣﯿﺰﻧﻪ


ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻋﺸﻘﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﻟﯿﺲ


ﻣﯿﺰﻧﻪ ||:

 

 

 

 

خــدایا ؟


کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .


مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !


ایـن یـک اعــتـراف اســت . . .


مــن ..


بــی او ..


دوام نــمی آورم

 

 

 

 

 

حواست باشه بانو...


اگر به مردی بیش از حد بها بدهی


دیگر. برای داشتنت تلاش نمیکند


نگاهش سرد میشود


کلامش بی روح 


دستانش یخ زده 


حرفهایش بوی دل مردگی میگیرد


و آغوشش بوی هوس...
.

 

 

 

 

 

خیابان چقدر سبز شده است.... از آن روزی که من را کاشت و با دیگری رفت...

 

 

 

 

 

ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ


ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺖ


ﺫﮐﺮ ” ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ” ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ...

 

 

 

 

نق که میزنم...


بی حوصله که میشم...


یعنی دلتنگم


قهر که میکنم....


لوس که میشم....


یعنی بی تابم


یعنی تورو کم دارمت


به همین سادگی!!!

 

زیاد پیچیده نیست


فهمیدن حال زنی که عاشقت شده است

 

 

 

 

 

دلـتنگی‌هایـم را

زیـر دوش حمّــام می‌بَـرم،

بُـغـضـم را

میـان شُـرشُـر آبِ داغ می‌تـرکـانـم،

تا همـه فـکـر کننـد

قرمـزیِ چشمـانـم

از دم کـردنِ حمّـام است!

 

 

 

 

 

آدم باید عین مرسوله پست سفارشی باشه!!

یکی باشه همیشه تحویلش بگیره

بگیرتش تو بغلش!

امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمیشه!!!
 
 
 
 
 
 
 
تاریک بــاد !

خـانـه ی مــــردی که . . . نــمی جنـگـــــد

بـــرای زنـی که . . .

دوستـــش دارد .. . .
 
 
 
 
 
 
 
 
شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی..

اما..قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که:

شمارش رو هنوز از حفظی.


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 24 مهر 1392برچسب:,1:54به قلم: نازنین جوون ™           
پاییر یا زمستان چه فرقی میکند؟ حضورت بهاری میکند سرزمین مرا !

 

روز همان شب است

و شب همه ی روزهاییست که تو نیستی

 

 

 

بــى تفــــــــاوت نـــــيستـم


فقــــــط . . .


ديگر كسـى برايـــــم متـــــــفـاوت نـــــيست..

 

 

 

 

" اگر کسی را دوست دارید


لازم نیست دائم به او بگویید


یا برایش گریه کنید

او را بخندانید و به او احساس خوب بدهید


خودش خواهد فهمید

 

 

 

تـا حـالـا به هـرچـي که خـواسـتم رســيــدم ....

اگـه بـهـت نـرسـيدم , حـتـما 'نـخــواســتــمــت ...'خُـلاصـه بـدون کُـجـايِ کـاري

 

 

 

 

قبل از زُل زدن به چشمــــــــــــــــــای *مـــــــــــــــــــــــن


فاتــــــــــــــــــــــحه ی دلـتـــــــــــــــــو بخون .....
ٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍٍ

 

 

 

 

ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻋﺎﺷــــﻖ ﭘﺴﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﯽ؟

ﺯﻝ ﺯﺩﻡ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ :

ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺸﻢ...

ﻋﺎﺷـــﻖ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺗـــــﻮ ﺑﺎشی

 

 

 

 

 

گریه ام گرفت وقتی خواستم کسی رو که2 سال زندگیم بود رو add کنم-

facebook پرسید آیا مطمئنید که او را میشناسید...

 

 

 

 

عشق یعنی

 

طوری نگاهت میکنم...


که انگار تنها آدم دنیا هستی..

 

 

 

 

تنهایی یعنی این همه اغوش برات بازه


اماتوهمونو میخوای که بهت پشت کرده

 

 

 

 

عشق یعنی

برای رسیدن به هم

چاله چوله های راه و با هم پر کردن . . . !!!

 

 

 

 

 

ﺩﻟــــــﻢ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃــــــﺮ ﺗﻤـﺎﻡ


ﺣــﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ ﺣﻘـــﯿﻘــــــﺘﻪ ﻭﻟﯽ...


ﻧﻤﯿــــــﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎﻭﺭﺷﻮﻥ ﮐﻨﻢ...

 

 

 

 

 

کل پاییز یه طرف ...

غروباش یه طرف ...

چه روزایی در پیشه 

که قراره دلمون بگیره

تو این غروبا ...

اشک بریزیم .. دلتنگ بشیم ..

پاییز جون ؟

هوامونو داشته باش ...

 

 

 

 

 

تمام فنجان های قهوه


که می گفتند

ما به هم نمیرسیم را شکستم

و فنجانی دیگر خوردم ...

...فالی دیگر گرفتم ...

از بس قهوه خوردم ...

به گمانم

یک قرن بیدار باشم.......

 

 

 

 

نبودنت حجم بیشتری از قلبم را تسخیر کرده است.همه میگویند: دوری و


دوستی.


اما من میگویم: سخت است وقتی دوری و نیستی...

 

 

 

 

 

بعضیا میان تو زندگیت


سنگ صبورت میشن


محرم دلت میشن


خودشونو تو دلت جا میکنن


عاشقت میکنن


تنهاییاتو پر میکنن


دستاتو میگیرن تا از مشک
لات کمر خم نکنی

اما همین که عاشق شدی میبینی


خودشون دل به یکی دیگه بستن و میشن باعث عذاب و شکنجت


اونوقت میفهمی تنهاییت دلچسب تر بوداز این آدما فاصله بگیرین
.
از من گفتن بود...

 

 

 

 

 

مجنون همیشه مرد نیست...

گاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بود ....!

 

 

 

 

به ســــــلامتی اونی که .. 


وقتی میــــدونه رو چیزی حساسی یا از کاری بدت میـــاد

 

حواسش هست که ناراحتت نکنه

 

 

 

 

ﮔـــﻨﺎﻫﺶ ﭘــــﺂﯼِ ﺗـــﻮ ... ﺑـــﻪ ﻫــــﯿﭻ ﻋﺸﻘـــﯽ


ﺩﯾﮕــــﺮ ﺍﯾــــﻤﺎﻥ ﻧﺪارم

 

 

 

 

تویی که الان دلت واسه یه بی معرفت تنگه . . .


تویی که میخوای بهش زنگ بزنی ولی غرورت نمیذاره...


تویی که بغضتو قورت میدی که یه وقت گریه نکنی ...


تویی که هر آهنگی گوش میدی یاد یه نفر میفتی...


تویی که تا میای یه کاری کنی میگی : بیخیال...


... تویی که واس خودت آواز میخونی....


تویی که این روزا توی دنیای مجازی غرق شدی...


تویی که حتی توی دنیای مجازی هم خودتو گم کردی...


تویی که نمیدونی چه ریختی خودتو خالی کن...


به سلامتی تو...

 

 

 

 

 

کسی که خنجر به پشتم فرو کرد...بوی تنش آشنا بود...


این عطر را خودم برایش خریده بودم

 

 

 

 

بـگـو ایـن سـتـارگـان عـشـوه گـر تـا ابـد چـشـمـک بـزنـنـد …


مـَن…
رویـم را بـرنمـی گـردانـَم . .


حـتـی اگـر تـا ابـد نـگـاهـم نـکـنـی …


مــعـشـوق بـی نـظـیـر قـصـه هـا من …

 

 

 

 

سلامتی تو و عشقت که نه بوسیدنیه نه لمس کردنی نه قرار گذاشتنی...


همین که با هم هستید.. خیالتون یه دنیا آرامش و شاده

 

 

 

 

تنها گناه من احساسم بود !

خدايا منو به خاطر اينهمه احساساتي بودن ؛ ببخش...
 
 
 
 
 
 
 
طناب را به گردنم انداختند . گفتند : آخرین آرزویت ؟

گفتم : دیدن عشقم !

گفتند : خسته است ، تا صبح برایت طناب بافته
 
 
 
 
 
 
 
 
یــــہ روزـے بـــــہ یــــہ جــــــایـــے میـــــرســـے 

کــــہ بــــایـــــد بــــگـــذرـے 

از هــمــــہ چـــــے 


خــــــیلیــے وقــــتــــہ دارمـــ از خــــودمـــ مـــیـــگذرمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
انگشت ها در هم

نفس ها تقسیم

پلک ها آرام

چشم ها خیره
 
چقدر بوسه به جفتمان می آمد
 
 
 
 
 
 
عاشق که باشــی خواب هــم دلنشــینه...

دوس داری چشمــاتو روی تمــام واقعیــت ها ببنــدی

و تــوی خــواب ببینیــش...اونجــور که دلــت میخواد

ببینیــش...

دور از تمــام واقعیــت ها...

اونوقتــه که تــوی خــواب باهـاش زندگـــی میکنــی...


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 24 مهر 1392برچسب:,1:11به قلم: نازنین جوون ™           
چقد استرس داری تو آروم باش بی خیاله دنیا و قانوناش

 

حسادت خوب نيست ...

اما با خوب نبودنش اگه تو رابطه نباشه و بي تفاوتي جاشو بگيره بدتر جون رابطه رو ميگيره ...

وقتي دل ميبندي ، از همه بايد دل بکني ...

 

 


رابطه اي که شروعش با سوال هايي مثل ...


قدت چقدره ... ؟!


ماشينت چيه ... ؟!


باکره هستي يا نه ... ؟!


خونمون مياي يا نه... !؟


آغاز ميشه ، رابطه نيست اسمش ...


يه نوع شوخيه که بهتره اصلا جدي نگيريتش ...


ميدونم ميدونيد چي ميگم ...

 

 

 

 


سلامتي روزي که من مشکي بپوشم ... تو سفيد
.
.
.
.
.
من کت شلوارِ داماديمو ... توام لباس عروس

 

 

 

مــی دانم!کــــار داری!

ســَرَت شـــلوغ است!

مــی دانم!

اما اینکـــه موقع خـ ــواب...

روی تخـــتت...چند ثانیه...

فقط لحــظه ای بــه ذهــنت خـــطور کند...

کـــه یکـــ جــایی...کــــسی... روی تخـــتش...

موقع خــوابـــش...

برای "تـــو"اشــک مــــیریزد

همین هـم بــرای مـــن کـــافیست...

 

 

 

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله

"تنهام نذار من بی تو نمیتونم"

چه غروری شکسته شده ؛به خاطر دوست داشتنت

خیلی ساده ازش بگذری و بری...

 

 

آهاي مخاطب خاص!!!

این خط :______

اين نشان: 

كه دلت براي هيچكس به اندازه من تنگ نخواهد شد..

براي نگاه كردنم..

بوسيدنم..

خنديدنم..

براي تمام لحظه هايي كه كنارم داشتي..

 

 

 

کجایی؟ 

یک کلمه نیست گاهی خیلی معنی دارد... 

کجایی یعنی چرا سراغم نمیایی؟ یعنی چیکار میکنی ؟ 

یعنی چرا نیستی؟ یعنی بیادتم

و یعنی... دوست دارم...

 

 

مے آیے...!

عــــــآشِقـ مے کُنے مَحــو مے شَــوے...!.!

تـــآ فَــرآمـــوشَتـ ــ مے کُنَـــمـ دوبـــآرهـ مے آیـــــــــے.!!!..

تــــآزهـ مے کُنــے خـــآطِــرآتــ رآ مَحـــو مــے شَــوے٬

بهـ رآستـــے کهـ سَـــرآبــ از تـــو٬

بـــآ ثُبـــآتـــ تَــر اَستـــ...!

 

 

 

 

هیچی بدتر از این نیست که مخاطب خاصت آن باشه و تو مجبور باشی بیخیال باشی 

 

 

انــقــدر تـعـویـض نـکـن ...

بـخـدا گـاهـی مـیـشـه رابـطـه هــا رو تـعـمـیـر کـرد

حـتـی بـا یـه لـبـخـنـد عـاشـقـانــه !!!
 
 
 
 
 
 
خــــــــیلی ســـخــتـــه

نصفه شبــــی بغض گـــــلوتو بگیــــــره و دلتنگــــــش بشـــی

فکــــــــر کنی شایـــــــد مثل قدیمـــا

باز هـــــم یه اس گــــاه و بی گــــاه بده و بپرسه خوابی یا بیـــــدار ..؟

ولـــــــی بــاید قبول کنی

اون دیگه رفتـــــه...

واسه همیـــــشه ...
 
 
 
 
 
 
پسرى كه ازت نپرسه كجا ميرى؟

كجا مياى؟

بهت زنگ نزنه زود ميرى خونه...

نگه رسيدى زنگ بزن...

نگه روسريتو بكش جلو...

... روزى چند بار زنگ نزنه...

جلوى آشناهاش دستتو سفت تر نگيره...

نگه فقط پنج دقيقه بياد جلو در ببينمت...

نبرتت زير بارون قدم بزنيد...
 
نبرتت برف بازى...

واست لوشك و پاستيل و عروسك نخره...

مطمئن باش تورو واسه خودت نمی خواد.
 
 
 
 
 
 
غمگينم نه بخاطر آنکه نيستي

بخاطر آنکه هستي و رو مخم در حال اسکي!
:|
 
 
 
 
 
چــــــــــــــــــــــــی تک پری ... !

آهان آره تک تک با همه میپری ..... :|
 
 
 
 
 
مَـــرد بودن .... با پسر خوشگل بودن فرق داره...
 
مَـــرد بودن ‍....با مانکن بــودن فرق داره...
 
مَـــرد بودن ....با پول بابا پُز دادن فرق داره...
 
مـــرد بودن ....با الَکی خالی بستنُ و دروغ گفتن فرق داره...
 
مــرد بودن یعــــــــــنی وقتی قول دادی .. حرفت دو تا نــــــشه...
 
 
 
 
 
خیلی مدیونم به همه ی کسایی که 
 
باید بدی هـاشـون و جبـران مـی کـردم

ولـی سـاده ازشـون گـذشتم ... !!!
 
 
 
 
 
گاهی اوقات شاید

باید صبر کنی گریه کنه

ناراحت باشه

تو چشات زل بزنه و نق بزنه بگه از همه چی خستس

از همه بریده

و تو میتونی فقط با گفتن چته تو دیوونه, من که بدون تو نمیتونم زندگی کنم

جلوی خوردن مشت مشت دیازپام و بگیری

 

 

 

میدونـــی به بعـــضیام بـــاس گفـــت :


ببـــین عزیـــزم اگه گذاشـــتم بیـــای تـــو زندگـــیم و حـــالام دوســـت دارم واســـه ایـــن نیست که تو بهـــتریـــنی...


واســـه ایـــن بوده که خـــودم خواســـتم 


پـــس لطفـــا یکم ظرفیـــت داشـــته باش و ادم بـــمون 

 

 

 

دیدین وقتی با عشقتون قهر می کنین


جه زود دلتون واسه بغل کردنش تنگ میشه؟


چه زود پشیمون میشین از اینکه ناراحتش کردین

بعضی وقتا هی دل دل می کنین که تو آشتی پیشقدم بشین ..

اما امان از این غرور لعنتی !!!

 

 

 

مرد باید.....وقتی مخاطبش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه


وایسه روبروش بگه :


تو چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن


حالا داد بزن , بگو از چی ناراحتی


بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه , فریاد بکشه , گریه کنه


حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو بغله مرد


آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه


همونجا باید بغلش کنه


نذاره تنها باشه


حرف نزنه , توضیح نده 


کل کل نکنه , توجیه نکنه 


فقط نذاره احساس کنه تنهاست!

مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه


با بغــــــــــــــــــــــــــــــل کردنش…♥♥

 

 

ســــه حرف دارد

اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد

“خـــــــــــدا “

 

 

 

خدایا به بزرگیت قسمت میدهم پشت تکرار همه خطاهایم بنویس :

:::جــوانــی:::

 

 

 

سلامتی پسری که به عشقش گفت:

اگه بمونی میشی مادر دخترم

اگه بری میشی اسم دخترم...

 

 

 

 

گاهی وقتا فقط باید چشمات ببندی 


و بغضتو قورت بدی و بگی...


فقط برو...

 

 

 

مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم ؛


اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :معذرت میخوام

 

 

 

ما ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ...


ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻮﺍﺯﺷﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ...


ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺍﺯﺷﯽ ﺷﻬﻮﺕ


ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﻭ


ﺁﻧﻬﺎ...
ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻓﻘﻂ


ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ... 
ﻫﻤین

 

 

 

حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست . . 

 

 

 

غمگین ترین جای خاطره اونجاییه که 


کم کم احساس میکنی


چهرش داره از یادت میره.....!

 

 

 

ﺩﺧﺘﺮ: ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .. ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ..


ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﺷﻨﯿﺪﻡ..


ﭘﺴﺮ: ﻣﻤﻨﻮﻥ ... ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ..


ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺕ


ﺑﺨﻮﺍﻡ؟؟؟
...
ﭘﺴﺮ: ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ؟


ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻪ


ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﺭﻭﺵ ﺑﺬﺍﺭﯼ؟


ﭘﺴﺮ: ﭼﺮﺍ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯽ


ﮐﻨﻢ ..ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﮑﺸﻢ؟؟


ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻪ.. !! ﺁﺧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯽشن


ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷـــــﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ ...!!!!!

 برچسب‌ها: <-TagName->
سه شنبه 23 مهر 1392برچسب:,16:24به قلم: نازنین جوون ™           
سلامتــــیه رفیقام که پیگیری میکنن وبمو نــسیم سارااااا الـــــی پریـــــــــــــا سکــــرت بوووووس

 

بعضیام حوصلشون که سر میره خیال میکنن دلشون تنگ شده

 

 

آدمـهایِ تمام شده را


دیگر از نو شروع نکن


نـه آنها مثل قبل خواهند بود


نه تـو


نه حتی رابـطه تان !

 

 

 

 

قلب لعنتـــــــــــي لطفا:"خفه شو"ودر همه کارها دخالت نکن....همین که خون پمپاژ کنی کافیست....یه کلام ختم کلام :هرکی پاکتره .... تنهاتره

 

 

 

 

 

ســــخت اســـت

میــــان هـــق هـــق شبــــــانـه ات.....

نـفس کــــم بیـاوری......

و او بـــه عشــق جدیــــدش بگـــــوید.....

نــــــــــــــــــفــــــــــــــس..... 

 

 

 

 

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ....

از دلـتـنـگـی ام ...

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ...

خـوابـت را بـبـیـنـم ...

مـیـفـهـمـی ؟!!

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

 

 

 

 

 

قلیون 1 درس خوب ب آدم میده...

نفستو خرج کسی کن ک ب پات بسوزه...

 

 

 

 

برای کسی مُردم که برایم ؛


نه… تب کرد

 

نه… سرفه


نه… حتی عطسه..

 

 

 

 

دلـتنگی یعنی :


پاک کردن مسیج هایی که یه روزی برات یه دنیا معنی داشته …


خیلی سخته !!


خیـــــــلی …

 

 

 

 

به بعضیا باید گفت :

یه خورده اصالت و کمالاتتو جمع کن ما هم بشینیم ، جا نیست !

 

 

 

 

مرا پاپتی می خواند انکه کفش هایم در راهش پاره شد...

 

 

 

 

دوست شدن با کسی که یکبار ترکت کرده مثه

پوشیدن لباس چرکات بعد از دوش گرفتنه!!!

 

 

 

 

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛


به من گفت :نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.


وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!!!

 

 

 

 

پسر : یه چیز بگم؟


دختر : آره بگو 


پسر :تو قشنگترین لبخند رو داری که من تو عمرم دیدم !!دختر :من یه چیز بگم ؟


پسر : بگو


دختر :اون فقط بخاطر وجود تو که وجود داره 

 

 

 

 

چرا ” دیوونگی ” نسبت به حساب نمیاد ؟؟


مثلاً بپرسن : شما چه نسبتی دارین ؟ من جواب بدم : دیوونشم!

 

 

 

" ﻋـــﺸـــﻖ "


ﺁﺭﺍﻡ ﺗـــﺮﯾﻦ ﺷـــﮑﻞ ﺧﻮﺩﮐﺸـــﯽ ﺳـــﺖ

 

 

 

 

یه نفر ازم پرسید : می شناسیش ؟؟؟

هزار تا خاطره اومد جلوی چشمم

اما فقط یه لبخند زدم وگفتم : می شناختمش ........ 

 

 

 

 

 

به حرفهایی هست که پُست نمیشن ...

بُغـــض میشَن....

 

 

 

گاهی اوقاتــــــ دلــــم میخواهد خرمایی بــــُخورم


و برای خــــود فاتحه ای بفرستـــــم !


گاهی دلـم می خواهد

نباشم

فقط همین..

 

 

 

 

او راحت از مَن گذشت..


اگر خدا هَم از او راحت بگذرد...


قیامت را ' مَن ' بپا میکنم .......برچسب‌ها: <-TagName->
یک شنبه 21 مهر 1392برچسب:,16:25به قلم: نازنین جوون ™           
مـــــنم میخوام زندگــــیمو بکنم ، امـــا مکان ندارم

 

ﻋـﺸـــــﻖ


ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﮯ ﻧﯿﺴﺖ


ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ..

 

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗــ ــــــــﻮ


ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ


ﻭ ﻣـ ـﻦ


ﻧـ ﻓـ ﺳـ ﻡ...

 

 

 

 

عشق یک واژه زلال است ، تو باید باشی ، قلب من زیر سوال است ، تو باید باشی

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان هم گفت ، زندگی بی تو محال است ، تو باید باشی

 

 

 

 

نمیدانستم بال بال زدنش در آغوشم تمرینی بود برای پر زدنش به آشیانه ی دیگر...

 

 

 

يه قانوني هست كه ميگه : "اگه عشقت داره ناراحتت ميكنه؛

حتما" يه نفر سومي هست كه عشقت داره واسه خوشحالي اون تلاش ميكنه!"

 

 

 

بعضـــیا هم هستن که باهاتن ولـــی همیشه با کســـای دیگـــه هم گـــرم میگیرن

که اگـــه با تو به بن بســـت خـــوردن خـــیالشون راحـــت باشه کـــوچـــه بعـــدی

یکـــی منتظـــرشـــون هـــست ! تو قـــانون رفـــاقت به اینا میگـــن لاشــــی ...

 

 

 

 

وقتی خوشحال هستی قول نده

وقتی عصبانی هستی جواب نده

وقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .

 

 

 

 

عاشق تر از همه ما موش کوریست که زیبایی جفتش را چشم بسته باور دارد ! 


خـــــــــــــاک برسرش که اندازه موش کور نبود :))))))

 

 

 

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

 

 

 

عشق اندازه یک حبه قند است گاهی می افتد توی فنجان دل ما حل می شود آرام ...

آرام بی آنکه اصلا ما بفهمیم و روح مان سر می کشد آن را عاشق می شوی

به همین سادگی...

 

 

 

اگر تو نبودی عشق نبود همین طور اصراری برای زندگی ...

اگر تو نبودی زمین یک زیر سیگاری گِلی بود جایی برای خاموش کردن بی حوصلگی ها .. 

اگر تو نبودی من کاملاً بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو    

یه مخاطب همیـــــشه خاص
 
 
 
 
 
داستان خلقت زن:

خداوند گفت: "این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد!" 

فرشته پرسید: "چه عیبی؟" 

خداوند گفت: "قدر خودش را نمی داند . . .!!!
 
 
 
 
 
 
شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که

وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی یه دفه خودش اس ام اس میده ! 
 
 
 
 
 
راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !

چشمانت زیرنویس می کنند !

 
 
 
 
 
شــــوخي شــــوخي بهم خَنـــديدي و جـــدي جـــــدي عـــاشقت شٌـــــــدم ،
 
راســـتي راســـتي چــه بي ظرفيتـــــم مــــن !! 
 
 
 
 
 
 
بعضیام هستن عملیات مخ زنی رو کنترات برداشتن
 
به هر کی میرسن هنوز سلام نکرده میگن تو عشق منی !!! 
 
 
 
 
 
مـــادرمـ میگویــــد ... خـــودتــ را هـم بُـکُـشـــی ... ردّ ایـــن غـم ِ مــشـکــوکــــ ...
 
پشتـــــ ِ شیـطنـتـهــــای ِ دائـمـــی نـگاهتــــ ...

گـُــــم نمیشــــود ...
 
 
 
 
 
 
از سکوتم بترس

وقتی که ساکـــت مي شوم

لابـد همه ی درد دل هايم را بـرده ام پيش خــــدا .....!

 

 

 

 

حلالـــــــــــــــم کــــــــن... بی اجاز ـــهــــــــــــ غــــــــــــم هایت را مـــــــــیخورم .. 

 

 

 

گفــتنِ "دوستــــت دارم " نظر لــــطــــــفـــم نبود !! نظرِ دِلـــــــم بود .. 

 

 

 

دستگاهـِ مُشترکـ مورد نظر از دوستــتــ دارمـ هاـے دروغـِ تو خاموشـ استـ ..


لطفا دیگر تنهایشـ بگذار ..

 

 

 

بعضیها مثل کبریت میمونن


خودشون ارزش چندانی ندارن


ولی میتونن زندگیتو به آتیش بکشن :|

 

 

 

خـیـانـت کـه مـیـکنـی دیـگـر خـیـالـت راحـت است،


مـیـدانـی کـه مـُرده . . .


وجـدانـت را مـیـگـویـمـ !


اصلاً داشتی ؟؟

 

 

 

خب لامصب اگه رفتی با یکی دیگه مثل آدم بگو خدافظ !


دیگه چرا کم محلی میکنی آدم روانی بشه !


والا :| 

 

 

 

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !


غذاتو سرد می خوری . . .


صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !


لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .


همه رو قیچی می زنی !


ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !


این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .


تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !


تنهایی از تو آدمی می سازه . . .


که دیگه شبیه آدم نیست !


می دونی چیه ؟!


عجیب دلتنگم . . .


واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . ! 

 

 

 

 

تــــــک که باشی از "شاه" هم سرتری ...!

 

 

 

 

سالها پیش یافتمش


نیمه گم شده ام را


کامل و منحصر بفرد


فردی است


همیشه فرد


جفت نمی خواهد

 

 

 

یکی زیر ...

یکی رو...

زیباترین بافتنی دنیاست دستهایمان...

 

 

 

 

قشنگ ترین حرفی‌ که یه پسر می‌ تونه به عشقش بزنه اینه که:

عزیزم دختر بعدی که من عاشقش میشم، دخترمون خواهد بود!

 

 

 

بسیاری از مردم در سرزمین من ، تنها راه فراموشی عشقشان را ؛ خوابیدن با دیگری میدانند

 

 

 

 

نمي دونيد چقد شيرينه كه عشقت خواب باشه،


بري سر به سرش بذاري، محكم ببوسيش، شاكي بشه، پاشه غُر بزنه و دوباره بخوابه....

 

 

 

باید یکی رو تو زندگیمون داشته باشیم

که فاصله ی "دلم برات تنگ شده "


و


"دارم میام دنبالت"

بيشتر از چند ساعت نباشه...

 

 

 

 

لب بر لبت


سر می کشم


تمام تو را


من مست تو


تو فارغ از منی


من کیش تو


تو مات دیگری .....

 

 

 

نمي توانم آرامتر از اين " عاشق " تو باشم آرام دوست داشتن تو اصلا " عشق " نيست !

 

 

 

 

آدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت

 

خسته


پکر


داغون


عصبی

 

و مریض بودی


ازت نپرسه


چرا؟


فقط دستت رو بگیره و بگه :

"بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمت...

 

 

 

 

مى خواهى بروى ؟


بهانه مى خواهى ؟


بگذار من بهانه را دستت دهم


برو و هركس پرسيد بگو

لجوج بود


هميشه سرسختانه عاشق بود

بگو فرياد مى كرد


همه جا فرياد مى كرد


که فقط مرا مى خواهد

بگو دروغ مى گفت


مى گفت هرگز ناراحتم نكردى

بگو درگير بود


هميشه درگير افسون نگاهم بود

بگو بی احساس بود


به همه فریادها , توهینها و اخمهایم


فقط لبخند میزدبگو او نخواست


نخواست كسى جز من در دلش خانه كند.....!برچسب‌ها: <-TagName->
جمعه 19 مهر 1392برچسب:,16:56به قلم: نازنین جوون ™           
مارو از انفجار نترسون ما خودمون از شهدای زنده ی هفتم تیریم

 

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی


یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

 

 

 

بیهوده تــــــــحریمم نکن ، من ایـــــــــرانیـــــم ،

برای داشتنت دُنــــــیا را هم دور خواهم زد .....

 

 

 

 

ﻣﻴﻜﺸﻢ ﻣﻴﻜﺸﻲ ﻣﻴﻜﺸﺪ


ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ، ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻦ …


ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ، ﺁﻗﺎ ﻛﺎﺕ ﺑﺎﺯ فندکمو ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ …

 

 

 

یــــﮧ زَمانــــے اَز مـُــحبَت خارها گــُـل میشُدَטּ . . .

الاטּ دیگــﮧ اَز مُحــــبَت گــُلها هَم هــار مــے شَـטּ … 

 

 

 

به تو مردونه دل دادم با نامردي پسش دادي ...

 

 

 

بدرقه اش کن! 


شاید با دیگری خوشتر باشد...! 


مگرخوشحالی وخوشبختیش آرزویت نبود؟؟

 

 

 

 

به من پیله نکن !


پروانه نمیشی


کتک میخوری 

 

 

 

 

ﻋﻨــــــــﻮ ﮐﻪ 2 ﺑﺎﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯼ، ﻓﮏ


ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﺎﺭﺍﻣـــــــﻠﻪ 


والا :-| 

 

 

 

 

یه وقتا لازمه به خاص ترین مخاطب دنیا هم گفت:

لطف کن ببند دهنتو..

 

 

 

جایی که همه ادما ادعای خاص بودن دارند 


تو عادی باش ...


اینجوری تو خاص ترین ادمی ...

 

 

 

اصلا نیازی به ریپیت نیس

راستی مارو تو اخبار نشون میدن شما رو کجا؟! پی ام سی ههه

مونده تا برسی،اصلا هیچ موقه نمیرسی،بُــــــدو تا برسى

 

 

 

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ!


ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،


ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...


ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ،


ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ...


ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ..

 

 

 

بوﺳﯿﺪﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ !!


ﺟﺰء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ...!!!!

ﻭﺍﺟﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ


ﺑﺒﻮﺳﯿﺸﻮﻥ ﻭ...


ﺑﺬﺍﺭﯾﺸﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ !

 

 

 

 

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ :ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ


ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ "ﻏﯿﺮﺕ"


ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ


"ﺣﺴﺎﺩﺕ" 


ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ


"ﻋﺸﻖ"
.
.
.
.ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪ


ﺣﺴﻮﺩ!!!

 

 

 

 

"دنیا"را بغل گرفتیم گفتند: امن است هیچ کاری با ما ندارد ،

خوابمان برد.بیدار شدیم ، دیدیم...

.آبستن تمام دردهایش شده ایم!!!

 

 

 

ﮔــــــــﺎﻫـــﯽ ﺑـــــﺎﯾـــﺪ ﺯﻝ


ﺑـــــﺰﻧـــــﯽ ﺑﻪ ﺁﯾــــﻨﻪ

ﺧﯿـــــﺮﻩ ﺑﺸـــــﯽ ﺑﻪ ﭼﺸـــــﻤﺎﯼ


ﺧـــــﻮﺩﺕ

ﺑﮕـــﯽ: ﺑﻪ ﺩﺭﮐـــــــ ﮐﻪ ﺩﻭﺳــــﺘﻢ ﻧـــــﺪﺍﺭﻩ . . .

 

 

 

 

پشیمونــی برای کارایــی که کـــردی


به مــرور از بیـــن میــره


اما پشیمونیـــه کارایــی که نکــــردي


تا آخر عمـر عذابت میـده

 

 

 

گاهی باید دستاشو بگیری تو دستت و ....

فقط یه جمله بهش بگی:

"من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیا رو بدم"

 

 

 

 

 

بی انصــــــــــــ ـــــــــاف!!!


شنيده ام اين روزها


لباســی را که از تنـــت در می آوری


و بی توجه پرتـــش می کنی


كه مـــن ...


روزي آرزویِ بوییدنـش را داشتم...برچسب‌ها: <-TagName->
جمعه 19 مهر 1392برچسب:,16:11به قلم: نازنین جوون ™           
"نامه فریدون فرخزاد به یک فاحشه"

 

میدانم که میدانی همه ترا پلید می دانند،

من هم مانند همه ام

راستی فاحشه!

از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،

زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند !!

اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد

و یا شوهر زندانی اش آزادشود این «ایثار» است !

مگر هردواز یک تن نیست؟

مگر هر دو جسم فروشی نیست؟

تن در برابر نان ننگ است…

بفروش ! تنت را حراج کن…

من در دیارم کسانی را دیدم

که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان

شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی

نه از دین .

شنیده ام روزه میگیری،

غسل میکنی،

نماز میخوانی،

چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داری،

رمضان بعد از افطار کار می کنی،

محرم تعطیلی.

من از آن میترسم که روزی با ظاهری عالمانه،

جمعه بازار دین خدا را براه کنم، زهد را بساط کنم،

غسل هم نکنم،

چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم،

پیش از افطار و پس از افطار مشغول باشم،

محرم هم تعطیل نکنم!

فـــــاحِـشـــــه !!

دُعـــــــــــــــــــایَم کـُــــن . . .برچسب‌ها: <-TagName->
جمعه 19 مهر 1392برچسب:,3:37به قلم: نازنین جوون ™           
(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅_̅_̅_̅()ڪےســه کـام حبس!!

 

خدایــــا قَسمت میدم کسی رو که قسمت ما نیست سر راهمان قرار نده 

تا شبهای دلتنگیش برای ما باشه خوشیش واسه دیگرون

 

 

حـماقــت یـعـنی


صداقـت داشـتن


بـا کـسی کــــه 


سـیاســت دارد

 

 

 

 

 

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣـﺎ


ﺑـﺪﻭﻧـﻦ


ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﭼـﻴـﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷـﻮﻥ


ﻧـﻤـﻴـﺎﺭﯼ


ﺍﺯﺳـﺎﺩﮔـیت ﻧـﻴـﺴـﺖ !


بلکه ﺩﺍﺭﯼ ﺣـﺮﻣـﺖ


ﻳـﻪ ﺭﻭﺯﺍﻳـﯽ ﺭﻭ


ﻧـﮕـﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ


ﮐـﻪ ﺍﻭﻧـﺎ ﻳـﺎﺩﺷـﻮﻥ ﺭﻓـﺘـﻪ !!!

 

 

 

 

هر از گاهی زنگی بزن


سراغی بگیر


پیامی بده


احوالی بپرس


خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم !

 

 

 

گله ای نیست ؛


خودم آرزو کردم که به هرچه دوست داری برسی !!


"تو" هم به "او" رسیدی ....

 

 

 

 

بعـــ ــدِ تـــــــــو قسمـــــتِ هـــــر که باشــــــم ،

دلســـــوزنده تر از احـــ ــوالِ من احـــ ـــوال اوســـ ــت ،

چـــــرا که جــ ـــ ـانِ بـــــی روح را تا کجــــ ـــا تـــــابِ کشیــــــــدنش خواهـــ ــــد بـــــود ؟

تا کجــــ ــــا ؟ 

 

 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ


ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ


ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺸﻪ


ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ


یه شارژ دو تومنی برای یک ماه کافیه


ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ


ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ


ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯼ


ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺨﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ


ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ .

 

 

 

 

سلامتی رفته ها . . .


خسته ها . . .


بال و پر بسته ها . . .

 

 

 

منطق مسخره ای داشـت ....


برای او ملاقات با معشوقه قـدیمی اش عــادی بود !


و خیانـت به حساب نمیومـد ...!!

 

 

 

چه قدر عجيب است در خلوتت دلواپس كسی باشی كــه


تو را بر باد داده ....

 

 

 

دیگه مَشـروب مَسـت شُده اَز مـَن ، 


مـَن یه خاکـِستَرم اَز يِك سـیگار!..

 

 

 

سلامتی جمع . . .


گور بابای غم . . .

 

 

 

جایی نوشته بود:


"نیکوتین،


اعتیاد آور تــرین است.


تــو هـنـوز،


نـاشناخته مانـده ای!

 

 

 

 

من هنوز هم فکر می کنم رعد و برق ،صدای سرفه های خداییست که این روزها زیاد سیگار می کشد و تنهایی

هایش را گریه می کند ..

 

 

 

هر روز صبح با کلی سرفه از خواب بلند میشم...


کسی نیست ازم بپرسه دلیلش چیه...


خودم به خودم میگم...


بس کن پسر...


رفت که رفت ...


به درک...


تو با این سیگار کشیدن خودتو خفه میکنی...


بس کن...

 

 

 

چه حـــــــال خوشیه مستـــــــی


نـــــــه غـــــــم داره نـــــــه شکستـــــــی

 

 

 

تو فکر کن


سیگار کشیدن 


ژست مردانه ای است

 

اما


اتش گرفتن و بی صدا سوختنش


کاملا زنانه است

.

 

 

من مســـــــــت و تو دیـــــوانه مـــــا را که برد خانه . .

 

 

 

 

بـــــــــسلامتی خودم 

 

که مست شدم


ولی پست نشدم....


دل کندم


ولی دل نشکستم...

 

 

 

سلامتی رفیقی که روزی نور چشمش بودیم . . .

ولی امروز شدیم خار چشمش . . .

 

 

 

 

سلامتی کسی که دیگه ما رو یادش نیست


اما همیشه یادمون باهاشـه

سلامتی اون که نیست


ولی همیشه جای خالیش کنارمونه

سلامتی اون که نمیدونه ٫نمیبینه٫ نمیخونه


ولی اولین بوده و آخرین میمونه.....

 

 

 

 

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ...ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ

ﻭﻗﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ...ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻡ

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ...ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺭﺩﻡ

ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ...ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ 

...ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺭﻓــﯿـﻖ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﺎﻻ

...ﺗﺎ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ...ﻧﻪ ﻧـﺎﻣﺮﺩ...ﻧﻪ ﺗـﻨﻬﺎ

 

 

 

 

برگشته اى اما…


براى من


برگشت خورده اى…


نمى خواهم آغوشى را که،


بوى گند دروغ و خیانت مى دهد…

 

 

 

 

تو بوی سیگار میدهی...

یا این سیگارها بوی تو را؟؟؟

بگذریم...

""به هر حال بوی خوبیست"

 

 

 

 

 

فاحشه ای پیر نگاه خسته اش را به زمین دوخته بود .

سیگارش بین انگشتانش دود میشد و آهسته زمزمه میکرد ....

روز قیامت شاید خدا مرا ببخشد !!!!!!!

اما من هرگز خدا را نمیبخشم ...

 

 

 

 

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود

تمام شد !

امروز با تو بودن

یا نبودن فرقی ندارد...

سیگار باشد و خیابان ...

من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!!

 

 

 

 

 

مخاطب خاص همیشه به این معنی نیست که بهترین مخاطبته


گاهی به این معنیـه کـه :


میتونه خیلی خاص حالتو بگیره ؛


میتونه خیلی خاص تنهات بزاره ؛

 

میتونه خیلی خاص دوست داشتنش به تـظاهر باشــه؛


میتونه خیلی خاص بهت خیانت کنه :


میتونه خیلی خاص بهت دروغ بگه هر چند انتظار نداری :


میتونه خیلی خیلی خـــاص بفروشتت :


مخاطب خاص ، میتونه به خاص ترین شیوه ،


"تو" رو که خاصـش کردی ، متلاشی کــُـنه و خورد کنه . 

 

 

 

 

3 چیز را به همراه داشته باش

فندک را، برای سیگارت


سیگار را، برای خودت


و عطر را، برای بو نبردن فرشته-مادرت، از سیگاری شدن تو ...

 

 

 

 

تــو می فـهمی !


من نمی فهـمم !


فــرق حـوری بـا فـاحشه چیست ؟

یکی در استخدام خـداست و دیـگـری در استخدام بـنـده ی خدا...


خدایـی کـه بـه پـیـروانش حـوری رشـوه میـدهد و بهـشتی کـه فـاحشه خـانـه است...

 

 

 

 

بغض..


تق..


فندک..


سیگار..


کام اول..


زیر لب میگم به درک که رفتی الان تو بغله یه فاحشه تر از خودت داری نفس میزنی و ازش کام میگیری

ولی من دارم از سیگارم کام میگیرم که تا تهه خط بدون اعتراض ب پام میسوزه.حسودیت شد نه؟!

 

 

 

 

دلم گرفته از این روزها و شبهایی که بدون تو...


با یاد تو و,پاکت سیگارم و,جا سیگاریم و ,اون مشروب تلخم گذشت...


دیگه رو تن جا سیگاریم جای سالم نمونده...


بس که آتیش دلمو با تَن اون خاموش کردم...


برگرد دوری بسه............:((((

 

 

 

 

به جان تو بانو نخورده مست بی هــــــوشـــم


تو فرض کن درد تـکیلاست که می نوشــــــــم

 

 

 

 

فـاسد و هرزه بودن به تـــــن فــروشی نیست . . .

گاهی وقت ها به فـروختن خـاطرات قدیمی ،

به بهــای ورود یکــ تــــازه وارد میتونه بــاشه... !!برچسب‌ها: <-TagName->
جمعه 19 مهر 1392برچسب:,2:58به قلم: نازنین جوون ™           
به سلامتی عشق که ریده به زندگی همه

 

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی !


سکوت کنی !


فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری !تموم که شد بغلش کنی و اروم در گوشش بگی :


با من نجنگ ، من دوست دارم 

 

 

 

 

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت ،


برای یک نفر ،،،

اما دلت می گیرد ،


چشمانت پر از اشک می شود ،


قلبت خالی می شود ،


وقتی یادت می آید ،


همه آن را می خوانند و می پسندند ،» جـــــــز همـــــان یک نفـــــــــــــــــر « …!

 

 

 

 

 

حوصلـه ام سر رفتـه است !

کآش مـی شد . . .


به جای دست روی دست گذاشتن 


دست توی دستت مـی گذاشتم 

 

 

 

 

به سگ ها که محبت میکنی باوفا میشن


به آدم ها که محبت میکنی هار میشن


آما!! به خر که محبت میکنی…. اصلا براش فرقی نداره!!

 

از بس که ثبات شخصیت داره این بزرگوار…

 

 

 

 

ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﯽ !!


ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺩﻭﺭﯾﺶ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮑﻨﯽ !!


ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﻭﯾﺎ ﻧﺴﺎﺯﯼ !!


ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻮﺳﺶ ﻧﮑﻨﯽ !!

 

ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﮑﻨﯽ !!


ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ !!


ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ !!


ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯼ !!


ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻦ

 

 

 

 

بــــــــــه مَن مجوز چـــــــــــاپ نمی دهند


. . . میگویند داستانی کـِه نوشته ای


!!! قابل باور نیست


. . . اما من فقط خاطراتَــــــــــم را نوشتمـــ

 

 

 

 

نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه 


دختری که سوسک بکشه به درد زندگی نمیخوره

 

 

 

 

دیگــــر تــــــقــدیــــر را بـــرای نــیـــامــد نــت بـــهانـه نـــکـــن !!!!


مـرد بـــاش…


و بـگـو نــخـــواســــتـــــی….


و نــیـــامـــــدی….!

 

 

 

 

دختره متولد 1380 استاتوس زده :


فاز خودکشی گرفتم سنگین :|


دعا کنید اجراش نکنم :|


فکر کنم داداش بزرگه مداد اول مهرو کش رفته!

 

نکن برادر کن با این نوگل های باغ زندگی!

 

 

 

ﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ !
:|

 

 

 

دشمنامو دورم نمیذارم تا دیوار بشن


زیر پام میذارم تا پله بشن

 

 

 

حتی اوناییم که از ما بیزارن شب استاتوسای مارو میخونن بعد می خوابن

 

 

 

عقل که نباشه، جون در عذابه


شعور که نباشه عمه در عذابه...!!

 

 

 

جا داره تشکر کنیم از کاشف عسل


که عن همه ی حشراتو مزه مزه کرد تا آخر فهمید عن زنبور شیرینه :))

 

 

 

اگه پسرا لاشی اند
.
.
خوب تو نده !

 

 

 

اگه ما جلوتون زانو زدیم


واسه این بود هم قد شما بشیم


آره عزیزم

 

 

 

بعضی ها رو باید در قطعه هنرمندان دفن کنن از بس که خوب نقش بازی میکنن

 

 

 

عبارتی قشنگ تر و هیجان انگیزتر از " خیلی عنــــی " وجود نداره 

 

 

 

 

ﺧﺪﺍ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩﻩ ؛ قبول !

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ

ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺳﺖ ساناز ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ !

 

 

 

عاشق اونایی هستن


که SMS رو مینویسن موقع دعوا و دلخوری


ولی ارسال نمیکنن،


آخه دلشون نمیاد عشقشونو ناراحت کنند....

ولی من که صد بار میفرستم تا مطمئن شم رسیده 
:))

 

 

 

طرفت کور نیست، فقط چشماشو رو خیلی از بدیهات بسته، همین! پس آدم باش...

 

 

 

 

ﺁﺩﻣﯿﺴﺖ ﺩﯾﮕﺮ ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﺩﻭﺭ


ﺣﺴﯿﻦ پناهی

 

 

 

خدایا من دقیقا اینجام تو دقیقا کجایی ؟

 

 

 

 

هیچ وقت سطح خودم و پایین نمیارم که بخوام جوابِ هر عــنی و بدم 

 

 

 

لاشه عشق ما سگ خور نامردی شما

 

 

 

از اینکه پست های منو پشم خودتون حساب نمیکنید سپاس گزارم :|

 

 

بخاطر تو به خیلیا ریدم

حالا نوبت خودته

 

 

 

بی اعصاب بودن یه فایده ی عالی داره


اطرافیات در حد مجاز گوه میخورن !

 

 

 

ما به هر "عنی" میخندیم که افسرده نشه


طرف فاز نوتــِـلا بودن بهش دست میده :))

من دیگه حـرفی ندارم :|

 

 

 

جوری که دخترا واسه همدیگه زیرآبی میرن


کروکودیل تو مرداب واسه شکار کرگدن نمیره !

 

 

 

به بعضیــا باید گفت :

ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺩﺭﺩ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺳﺮﮎ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﺗﻮ ﮐاﺭمون ...

 

 

 

ﭼِﺸﺎﻡ ﺳــﮓ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ


ﻻﺷـــﯿﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ . . . !!! :)))

 

 

 

 

یکی از افتخاراتم اینه کسی تا حالا بهم خیانت نکرده

 

 

چون خودم به همشون خیانت کردم

 

 

 

ببین منُ 


دست خودم نیست ...


اعصاب ندارمــــــــــــــــــــــــ :|

 

 

 

خِیلیا وجود دارن !! 


امـــــــــــــا


خیلی بی وجودن ... :-|

 

 

 

به بعضیا نباید پا داد
.
.
باید فاک داد، fuck

 

 

 

 

به دنیا اومدن بعضیا نتیجه ی کاندوم چینی بوده 

 

 

 

در زندگی هر انسانی چیز هایی هست که به‌‌ خودش هم مربوط نیست

 

چه رسد به‌‌ شما دوست عزیز!

 

 

 

 

ما لاشی بازیای شما رو دیدیم که الان لاشی شناس شدیم

 

 

 

قول بعضیا
.
.
فقط آلودگی صوتیه !

 

 

 

 

بـه بـعـضـيـا بـاس بـگـي عـزيـزم " مـرهـم بـودنـت " بـخـوره تـو سـرت 

شـمـا " درد بـي درمـون " نـبـاش واسـه مـا كـافـيـه

 

 

 

کسی که دوستت داشته باشه هرگز نمیره


انتظار برای کسی که رفته 'حماقت' محضه !

 

 

 

 

فرق است میان کسی که تو را می خواهد،


با کسی که تو را هم میخواهد!!!

 

 

 

 

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿـﺮﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﻪ !!!

 

 

 

 

دوسِت داره ولی نه در حدِّ ریلیشن شیپ! 


بهرحال مراعاتِ حالِ سایر گزینه ها رو هم باید کرد

 

 

 

از عدالت هميشه اون " آلت"ِش به ما رسيده !

 

 برچسب‌ها: <-TagName->
پنج شنبه 18 مهر 1392برچسب:,2:44به قلم: نازنین جوون ™           
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 صفحه بعد